آزربايجان تاريخي-تاريخ آذربايجان

ملتى كه تاريخ خود را نداند محكوم به تكرار آن است

تاريخ ديرين تركان ايران

دانلود كتاب تاريخ ديرين تركان ايران اثر پروفسور ذهتابي

كتاب تاريخ تركان ايران حاصل زحمات چندين ساله پروفسور محمد تقي زهتابي مي باشد كه از منابع ارزشمند و بي بديل تاريخ اين مرز و بوم به شمار مي رود.

اين كتاب ارزشمند شامل آداب و فرهنگ و تاريخ و تمدن هاي تركان ايران مي باشد كه در نوع خود اثري بي مانند و مستند مي باشد.

حجم فايل:47.9 مگابايت

رمز ورود:www.tabriz2011.blogfa.com

دانلود فايل

 

qaynaq