آزربايجان تاريخي-تاريخ آذربايجان

ملتى كه تاريخ خود را نداند محكوم به تكرار آن است

ياساق(ممنوع)

 

طالعيمه سن باخ، دوشونجه لريم ياساق***به طالعم تو نگاه بكن،از چيزهايي كه متوجهش شدم ممنوع شده ام

دويغو لاريم ياساق،دويغو لاريم ياساق***احساساتم ممنوع!،ازاحساساتم ممنوع

كئچميشيم دن سوز آچماقيم ياساق***از گذشته ام حرفي را بردنم ممنوع

آتا بابامين آدين چكمييم ياساق***ازنام نياكان و پدرانم را كشيدنم ممنوع

آنامدان آد آپارماقيم ياساق***از اسم مادرم نام بردنم ممنوع

ياساق،ياساق***ممنوع،ممنوع

بيليرسن ،بيليرسن***ميداني؟!ميداني؟!

 آنا دان دوغولاندان بئله اؤزوم بيلمييه بيلمييه***از وقتي كه از مادرم زاييده شدم خودم ندانسته

ديل آچيب دانيشديغيم ديلده***زباني كه زبانم با آن باز شده و حرف زده ام

دانيشماقيم ياساقيميش ياساق، ياساق***از حرف زدن(به زبان مادري) ممنوع بوده ام ممنوع!

قارقيش زمانه نين قانونلارينا، قارقيش***نفرين بر قانونهاي زمانه،نفرين

قارقيش اوره ك لري آييرانارا***نفرين بر آنهايي كه دل ها را جدا كرده اند

قارقيش اينساناري قفسه ساليب ،بشر حوقوندان دم وورانلارا***نفرين بر كسانيكه انسانها را بر قفس انداخته و خود از حقوق بشر دم مي زنند

قارقيش اينساناري قفسه ساليب، بشر حوقوندان دم وورانلارا***نفرين بر كسانيكه انسانها را بر قفس انداخته و خود از حقوق بشر دم مي زنند

كيمه دئملي ييك درديميز بيز***مابه چه كسي بايد دردمان را بگوييم؟

درد بيلن كيمدير، سوز آنلايان كيمدير***چه كسي درد ا را ميداند؟،چه كسي حرف ما را مي فهمد؟

اسير بير ميللته، محكوم بير اله***يك ملت اسير هستيم كه زير محكمه ايم

قايغي چكن كيمدير، آغلايان كيمدير***مرهم ما كيست؟گريه كننده ما چه كسي هست؟

ميللي آزادليكلار اسري اولسادا***اگر آزادي هاي ملي بشوند

هر يئرده هر ياندا آدي بو اسرين نه ائتمك***در هرجا و هر گوشه كنار اسم اين حركت هر چه باشد؟

دونياني بوغدا توتسادا***اگر دنيا از گندم لبريز شود!

ككليكين روزوسو چينگيل دير همين***روزي و خوراك كبوتر فقط چند دانه هست!

كوره ،ويتنام،آلمان بولوندو***كره،ويتنام،آلمان همه و همه جدا شدند   

آنجاك دونيا بولدو بئله بولونمه لر وار***بالاخره همه دنيا فهميدند كه چنين جدايي هايي صورت گرفته

سؤز گليب چاتاندا آذربايجانا***اما وقتي صحبت  آمد به آذربايجان رسيد

بير مثل وار فارسدا:«اينگار نه اينگار»***يك ضرب المثل در فارسي هست:انگار نه انگار

بو شرف،بو شوكت ،بو شوهرت بو شان هورا***اين شرف،اين شوكت،اين شوهرت اين شان و منزلت هورا

دوغورداندا بيزه عار اولسون***واقعا هم كه بر ما عار و عيب باشد كه ...

حاياتين بير آمانسيز قانونو وار***حيات و زندگي يك قانون بي امان دارد

تعصوب سوز ميللت گله ك خار اولسون***ملتي كه تعصب ندارد بايد كه خار و ذليل شود

ميللي تعصوبدان سؤز سالديم اولسون***از تعصب ملي صحبت باشد و حرف و گفتگو باشد

اصليني ايتيرن حارامزادا دير***كسي كه اصل و نسب و خود را گم ميكند حرامزاده است

مرد اوغول وطنين حاققيني ايتيرمز***فرزند غيور و مرد حق قوم خود را گم نمي كند

وطن اينسانا اَن بويوك آنادير***وطن و ميهن بر انسان بزرگترين مادر است

ديليمي داليمدان چيغارسالاردا***اگر زبانم را از حلقم هم بيرون بكشند!!!

گوي قارداش درديمي  دئييم باري بيل***برادر حداقل بگذار دردم را بگويم بدان

گؤنئي دن گؤئزيه ،شرقيدن غربه***از گونئي تا گؤزي ،از شرق تا غرب

هانسي خالقي گوردون بيزيم تك ذليل***كدام ملت و قوم را ديدي كه مانند ما ذليل شده باشد؟

اي دوغما يوردومون ناموسلو اوغلو***اي فرزند با ناموس و با غيرت وطن مادري ام

آغلاما گؤزونون ياشينا قوربان***گريه نكن ،قربان و فداي اشك چشم هايت بشوم

گلديين او دوغما عزيز دييارين***به آن سر زمين مادري ات كه از آنجا آمدي

اولوم، توپراغينا داشينا قوربان***بشوم!،به خاكش ،به سنگش قربان و فدا

گره ك گوزلريندن گوز اورته بير كس***بايد از چشم هايت چشم ببندند همه

قارقا يوواسينا ياناشا اگر***كلاغ اگر به خاطر لانه اش آتش بگيرد!!

نيه وطنيمي سئومييم نيه؟***چرابايد وطنم را دوست نداشته باشم؟ چرا؟

من بير قارقا دان دا اسگيكم مه يه؟***مگر من از يك كلاغ هم كمتر هستم؟؟!!!

نيه وطنيمي سئومييم نيه***چرابايد وطنم را دوست نداشته باشم؟ چرا؟

من بير قارقا دان دا اسگيكم مه يه؟ مگر من از يك كلاغ هم كمتر هستم؟؟!!!

قويون محكوم اولوم ميللت چيليگه***بگذاريد به ملت چي و كسيكه ملتش را دوست دارد محكوم بشوم!

دونيادا ميللتين سئومه ين كيمدير؟***در دنيا چه كسي هست كه ملتش و قومش را دوست نداشته باشد؟

ديلين،ائلين،يوردون تالان ائتسه لر***كه اگر زبانش را،وطنش را به يغما ببرند

آجيغيب باشينا دويمه ين كيمدير***عصباني و غمگين شده و بر سرش نزند؟

من دئميرم اوستون نيژاد دانام من***من نمي گويم كه من از نژاد بالاتر و والاتر هستم

من دئميرم ائلليم ائللردن باشدير***من نمي گويم كه قوم من از همه سرتر و والاتر هست

منيم مسلكيمده منيم يولومدا***در مسلك و در راه من

ميللت لر هامميسي دوستو قارداشدي***ملت ها ،همه و همه دوست و برادر هستند

آنجاك بير سؤزوم وار:***فقط يك حرف دارم:
منده اينسانام،ديليم وار،خالقيم وار ،يوردوم يووام وار***من هم انسان هستم،زبان دارم،خلق دارم،وطن دارم خانه دارم

يئرده ن چيكماميشام گوبه لك كيمين***مانند قارچ از زير زمين در نيامده ام

بيوك شاعيريميز بولوت قره چولو (سهند)