آزربايجان تاريخي-تاريخ آذربايجان

ملتى كه تاريخ خود را نداند محكوم به تكرار آن است

نيه آزربايجان گرك "خليج عرب" دن حمايت اليه


فاشيستلر تازا آد قويماخلارينان ايستيلر توركون كيمسه اولدوغون آرادن آپارسينلار

رديف -- تازا فارسي آد -- قديم توركي آد

1 -- ارسباران : قراجه داغ
2 -- مشگين شهر : خياو
3 -- نقده : سولدوز
4 -- بناب : بين اوؤ
5 -- تكاب : تيكان تپه
6 -- مياندوآب : قوشاچاي
7 -- تلخه رود : آجي چاي
8 -- ملكان : ملك كندي
9 -- سفيد رود : قيزيل اوزن
10 -- سياه چمن : قره چمن
11 -- سيمين رود : طاطائو چاي
12 -- زرينه رود : جغتو چاي
13 -- سيه چشمه : قره عيني - ماكو ياخينليغيدا
14 -- شاهين دژ : صايين قلعه
15 -- مهاباد : ساوجبلاغ مكري (سويوق بولاق)
16 -- مهران رود : ميدان چاي - تبريز ده كي چاي
17 -- ميانه : ميانج
18 -- هرزند : هلاكو - آزربايجان دا دمير يولو يرلرين نن بيري
19 -- ايشه : ايچي - كردستان ين ساققيز بخشين ده
20 -- بناور : امچه لي- گرگان دا
21 -- پادار : اياغچي - كردستان دا ساققيز بخشين ده
22 -- تيكان : تيكانلو - كردستان دا ساققيز بخشين ده
23 -- جاغر : چاغرلو - كردستان دا ساققيز بخشين ده
24 -- دشت مينو : حاجي لر - گرگان دا
25 -- ديزه : ديزج خليل - آزربايجان دا دمير يولو يرلرين نن بيري
26 -- زال : قراگز - آزربايجان دا دمير يولو يرلرين نن بيري
27 -- زرينه بالا : آلطون عليا - كردستان دا ساققيز بخشين ده
28 -- زرينه پايين : آلطون سفلي - كردستان دا ساققيز بخشين ده
29 -- سبزده : قطانجق- كردستان دا ساققيز بخشين ده
30 -- سرچشمه : باش بولاق - كردستان دا ساققيز بخشين ده
31 -- سفيد تپه : آق تپه - كردستان دا
32 -- سفيد گنبد : آق گنبد
33 -- سلمان كند : سليمان كندي - كردستان دا ساققيز بخشين ده
34 -- سياه آب : قره سو - شمالين نمره 2 دمير يولو يري
35 -- سياه پايه : قره غايه (قره قايا)
36 -- سياه چر : قره چر
37 -- سياه دشت : قره غان - كردستان دا ساققيز بخشين ده
38 -- سياه گل : قره گل - كردستان دا
39 -- سياه گندم : قره بوغدا - كردستان دا
40 -- سياه ناو : قره ناو - كردستان دا ساققيز بخشين ده
41 -- بودان : قوتلو - كردستان دا ساققيز بخشين ده
42 -- كلاچك : قلعه جقه - كردستان دا ساققيز بخشين ده
43 -- كوپلان ده : قپلانتو- كردستان دا ساققيز بخشين ده
44 -- كوچك : قوجق- در كردستان
45 -- كوشك : قاشق- كردستان دا ساققيز بخشين ده
46 -- گلزار بالا : قوزلو عليا - كردستان دا ساققيز بخشين ده
47 -- گلزار پايين : قوزلو سفلي - كردستان دا ساققيز بخشين ده
48 -- گلشن : گلين - كردستان دا سنندج ده
49 -- گندمان : طاهر بوغدا - كردستان دا ساققيز بخشين ده
50 -- نزار : آريخ - گرگان دا
51 -- نيستان : قميشله (قميشليخ) - كردستان دا سنندج ده
52 -- هشترود : سرس كند
53 -- پارس آباد : آسلان دوز
54
55
56
.
.
.